Czy są jakieś inne wymagania z mojej strony w przypadku dokonania wpłaty za pomocą karty kredytowej/debetowej?

2 views

Po wykonaniu kroków opisanych w Jak mogę dokonać wpłaty na moje konto? zostaniesz przekierowany na stronę swojego banku, gdzie zostaniesz poproszony o podanie dodatkowych informacji.

Jeśli jest to twoja pierwsza wpłata – lub jeżeli dokonujesz wpłaty za pomocą innej karty kredytowej/debetowej niż ta, z której korzystałeś wcześniej – musisz przesłać lub wysłać e-mailem wyraźną, kolorową kopię przedniej i tylnej strony karty, aby unikaj wszelkich możliwych opóźnień w księgowaniu środków.

Na zeskanowanych kartach powinny być widoczne WYŁĄCZNIE następujące informacje:

  • Imię i nazwisko posiadacza karty (musi być zgodne z nazwiskiem użytym podczas rejestracji).
  • Nazwa banku wydającego
  • Ostatnie 4 cyfry numeru karty (wszystkie pozostałe muszą być zakryte).
  • Data ważności karty kredytowej/debetowej.
  • Podpis posiadacza karty.

Numer CVC2/CVV2 (ostatnie 3 cyfry na odwrocie karty) muszą być zakryte.*

Przykład można znaleźć poniżej:

Jeśli imię i nazwisko posiadacza karty nie jest widoczne na karcie, prześlij nam potwierdzenie, które potwierdza posiadanie karty. Dokument powinien zawierać 4 ostatnie cyfry numeru karty oraz twoje imię i nazwisko, aby umożliwić weryfikację.

Jeśli karta nie jest wystawiona na twoje nazwisko, wykonaj czynności opisane w pytaniu: Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą metody płatności znajomego/krewnego?

Jeśli karta jest połączona z kontem firmowym, zapoznaj się z procesem opisanym w pytaniu: Czy mogę dokonać wpłaty za pomocą firmowej karty kredytowej/konta?

*Pamiętaj, że jeśli nie zakryjesz wyżej wymienionych poufnych informacji na kopiach karty kredytowej, nie będziemy w stanie ich zaakceptować. Wszelkie wiadomości e-mail zawierające pełne kopie twojej karty kredytowej również zostaną usunięte. Odbywa się to ze względów bezpieczeństwa, ale zawsze możesz ponownie przesłać kopie karty kredytowej zakrywając wszystkie poufne informacje.

This site is registered on wpml.org as a development site.